<% Wurl="http://sc.stock.cnfol.com/chenhuikuaidi/" WHtml=GetHttpPage(Wurl) WHtml=HTMLEncode(WHtml) WHtml=Replace(WHtml,"http://sc.stock.cnfol.com/chenhuikuaidi/","show2.asp?dir=") WHtml=Replace(WHtml,"